Impact!

Coverartikel

H
e
t
 
z
i
j
n
 
v
e
r
w
a
r
r
e
n
d
e
 
t
i
j
d
e
n

P
e
t
e
r
 
L
i
n
d
e
r
s
 
i
n
 
e
e
n
 
o
p
e
n
h
a
r
t
i
g
 
g
e
s
p
r
e
k
 
m
e
t
 
A
n
k
e
 
v
a
n
 
H
a
l
Impact

Voorwoord:

Als Kwartiermakers in de Bouw zijn we dagelijks bezig met vernieuwingen en het op touw zetten van ondernemende samenwerkingen en opschalingsprogramma’s voor de transities die daarbij horen. Elke dag opnieuw spreken wij met enthousiaste koplopers of stuiten we op innovaties die de actuele en broodnodige verduurzamingsopgave kunnen vergemakkelijken.

A
l
l
e
 
a
r
t
i
k
e
l
e
n
 
u
i
t
 
e
d
i
t
i
e
 
1