Impact!

Coverartikel

S
t
o
p
 
m
e
t
 
p
o
l
d
e
r
e
n

M
a
r
j
e
t
 
R
u
t
t
e
n
 
w
i
l
 
m
i
l
i
t
a
i
r
e
 
m
a
r
s
r
o
u
t
e
 
o
m
 
v
a
n
 
g
a
s
 
a
f
 
t
e
 
k
o
m
e
n
Impact

Voorwoord:

Voor u ligt alweer de derde editie van Impact. Ook een derde editie vullen, bleek geen enkel probleem, want over de verduurzamingsopgave raken wij bij Kwartiermakers in de Bouw niet uitgepraat. Er zijn enorm veel mooie verhalen van impactvolle initiatieven in Nederland, die het vertellen waard zijn, met circulariteit als onderdeel van Sustainable Development Goal (SDG) 12 deze keer als de rode draad. Deel dus vooral de artikelen in deze Impact met uw relaties. Want Impact maken, dat doen we samen!

A
l
l
e
 
a
r
t
i
k
e
l
e
n
 
u
i
t
 
e
d
i
t
i
e
 
3