Impact!

Markt

H
e
m
u
b
o
 
m
a
a
k
t
 
c
i
r
c
u
l
a
i
r
 
b
o
u
w
e
n
 
z
i
c
h
t
b
a
a
r

Innovatie en experimenten om circulariteit te versnellen
Innovatie
Verantwoorde consumptie
Klimaatactie
Partnerschap

Een gesprek met:

Davy Wagenmakers
Davy Wagenmakers

Initiatieven nemen om circulaire woningbouw verder op te schalen. Dat staat bij alle activiteiten van Hemubo centraal. Tegelijkertijd ziet Davy Wagenmakers, directeur van Hemubo, naast circulair bouwen ook een grote toekomst voor biobased bouwen weggelegd. “Als er één plek is waar subsidie naartoe zou moeten gaan, dan is het wel de biobased markt.” Een gesprek met een man met een missie.

Hemubo zette zich drie jaar geleden in één klap op de circulaire kaart. Aan het Amsterdamse Osdorpplein nam het bedrijf een galerijflat onder handen. De woningen werden voorzien van circulaire kozijnen.  “Het was,” vertelt Wagenmakers, “het eerste project in Nederland met honderd procent circulaire kozijnen. De kozijnen zijn gemaakt van kunststof afkomstig uit oude kozijnen. De oude houten kozijnen van het Osdorpplein hebben we toen weer verwerkt tot nieuwe 100% circulaire houten kozijnen met circulair glas, die we in een ander project hebben teruggeplaatst. Door het hergebruik van deze materialen is er meer dan 15.000 kilogram CObespaard.” Hemubo heeft een speciaal ontwikkeld proces om sloophout te verwerken tot circulaire houten kozijnen. Het hout wordt gedemonteerd, gesorteerd en gereinigd. Vervolgens wordt het hout opnieuw gebruikt voor de productie van kozijnen. 

Voor Eigen Haard gaat Hemubo in Amsterdam-Zuid het Rivierenhuis renoveren. Wagenmakers: “We gaan de woningen verbeteren, energiezuiniger maken en het gebouw aanpassen. Maar we hebben ook onze nieuwbouwpartner Hillen en Roosen geholpen met het circulaire en modulaire hoogbouwconcept Hoog Over. Hiervoor heeft Hemubo gekeken welk bouwsysteem het beste toegepast kan worden. Fantastisch dat we in staat zijn te laten zien welke impact een systeem heeft”.

Strategische renovatie

Het bedrijf is een dynamisch en multidisciplinair onderhoudsbedrijf dat zijn wortels heeft in de vroege jaren zeventig en sindsdien gestaag is gegroeid. De kern van de activiteiten is gericht op strategische renovatie en het onderhoud van vastgoed en civiele objecten. ‘Voorspelbaarheid’ voor de klant is hierin leidend. Door processen voorspelbaar te maken weten ze bij Hemubo ook of ze de juiste keuzes op het juiste moment maken. En of iets veel of weinig impact heeft op milieu en budget. 

Voorspelbaarheid is leidend

Op de vraag de voorspelbaarheid concreter te maken, antwoordt Wagenmakers: "Hemubo onderscheidt zich door haar flexibiliteit om klantwaarde op verschillende manieren te definiëren. Afhankelijk van de unieke behoeften van elke situatie. Voor ons betekent dit dat niet de continuïteit, maar vooral voorspelbaarheid de focus is. Zolang je zaken kan voorspellen, kan je je aanpassen aan nieuwe situaties."

Circulariteit zichtbaar maken

Door zo ver mogelijk vooruit te kijken, is het makkelijker circulaire processen af te stemmen op de behoefte van de klant. Echter, het meten en ‘bewijzen’ van circulariteit is volgens Wagenmakers een complex proces. Tegelijkertijd is het een belangrijke stap in de transitie naar meer circulaire woningbouw. “Wij proberen daarom communicatie af te stemmen op de tastbare aspecten binnen dit ingewikkelde vraagstuk.” 

Volgens Wagenmakers is een kilo CO2 een abstract begrip. “Maar de meeste mensen kunnen zich al beter voorstellen wat de impact is als je per jaar daarmee 1000 bomen compenseert. Als je CO2 wil besparen, is het belangrijk twee scenario’s te maken: één voor de traditionele manier van werken en één waarbij je de impact meet van alle circulaire materialen. Van alle circulaire toepassingen moet je dan nog eens materialenpaspoorten maken en hoop je te kunnen ‘bewijzen’ dat je CO2 bespaart. In onze communicatie proberen we met concrete voorbeelden aan te geven welke impact iets heeft. Een compensatie van 1000 bomen is hierbij een mooi voorbeeld.”

Goede doen

Ondanks alle onzekerheden over de invloed op het milieu van nieuwe materialen, ziet Hemubo de noodzaak dat je met z’n allen het goede voor de samenleving probeert te doen. Totdat het tegendeel bewezen wordt, gaat het bedrijf aan de slag met nieuwe processen en grondstoffen. “Wat we niet weten, dat weten we niet,” besluit de directeur dit onderwerp.

Wat we niet weten, dat weten we niet

Die mentaliteit straalt ook af van de organisatie als je kijkt naar innovaties en experimenten die bij hen plaatsvinden. Wanneer het bedrijf in aanraking komt met nieuwe ideeën, biedt Hemubo betrokken partijen de mogelijkheid en ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Soms lopen experimenten ook wel dood, maar het is leuk om kansen zo veel mogelijk op te pakken. Mensen raken geënthousiasmeerd. “We zijn al anderhalf jaar bezig om te kijken of betonboren geluidsarm kan worden. Het idee zie je ook in films voorbijkomen. Met lasers gaten in dikke betonnen objecten aanbrengen. Een van onze medewerkers is daar druk mee bezig. Inmiddels lukt het om in beton sleuven te maken van 5 centimeter diep. Het is alleen nog niet erg handzaam. Er hangt een hele fabriek achter, dus hoe mooi zou het zijn als je dit ook met een klein apparaat op de werkvloer kan toepassen? Ook gaat een experiment als dit gepaard met problemen, maar al lerende wordt men wijs.”

Toekomst

Hoewel Wagenmakers opschaling van circulaire bouw als aandachtspunt heeft, ziet de directeur een toekomst waarin circulariteit een kleine rol speelt. Zijn verklaring hiervoor is te vinden in het gebrek aan circulaire materialen. Waar de woningbouw veel meer mee te maken krijgt, is biobased bouwen. Hij benadrukt: “Biobased materialen moeten wel versneld goedgekeurd worden en een keurmerk krijgen. Zodat ze ook opgenomen kunnen worden in de Vabi en wij het kunnen meenemen in onze berekening.

Als er één plek is waar subsidie naartoe zou moeten gaan, dan is het wel de biobased markt. Die bedrijven kunnen een stimulans goed gebruiken.” Hemubo probeert ook binnen het biobased bouwen aanjager te zijn. Zo werkt het met veel bedrijven samen om zo proefondervindelijk ideeën te testen. “We moeten nóg meer kennis delen. Het is zonde om steeds het wiel uit te moeten vinden. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen. Dit betekent dat we de risico’s van experimenten gezamenlijk dragen, maar ook de successen samen vieren.”

Lees meer artikelen:

Volgend artikel

Stop met polderen