Impact!

Column

R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
i
r
e
 
a
a
n
p
a
k

Column
Duurzame energie
Innovatie
Verantwoorde consumptie
Partnerschap

Een gesprek met:

Peter Linders

Om CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw te versnellen en op te schalen, zijn regionale innovatiehubs in heel Nederland actief binnen het landelijke programma COP Verbouwstromen. Deze hubs werken nauw samen met marktpartijen en woningbouwcorporaties om dit ambitieuze doel te realiseren. Echter, er is recentelijk een groeiende nadruk gelegd op duurzaamheid, vooral in de vorm van circulariteit. Hergebruik van materialen, het gebruik van biobased materialen, demonteerbaarheid en afvalreductie staan steeds prominenter op de agenda.

In Zuid-Nederland zijn twee vooraanstaande innovatiehubs, Spark Campus en Dome-X, belast met de taak om dit programma te leiden. Opvallend is dat deze twee hubs hun krachten hebben gebundeld en in een gecombineerde programmaorganisatie nu intensief met elkaar samenwerken.

Wat dit traject onderscheidt van eerdere initiatieven, is de focus op het bundelen van de geleerde lessen uit verschillende regio's om gezamenlijk integrale en schaalbare oplossingen te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om sociale woningen zowel versneld aardgasloos als circulair te renoveren. Dit houdt in dat niet alleen aanbieders van circulaire renovatieconcepten samenwerken, maar ook dat woningbouwcorporaties leren hoe ze tijdens renovaties de CO2-uitstoot kunnen minimaliseren. “Het drastisch verminderen van uitstoot is alleen haalbaar door bestaande gebouwen circulair aan te pakken. Bijvoorbeeld door het gebruik van biobased materialen of secundaire materialen,” zoals Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft eerder heeft vastgesteld.

Het drastisch verminderen van uitstoot is alleen haalbaar door bestaande gebouwen circulair aan te pakken.

In Noord-Brabant is al een concreet begin gemaakt met deze innovatieve aanpak. Zo zijn Mooiland en onderhoudsaannemer Elk begonnen met de circulaire renovatie van 36 woningen in Haps, in de gemeente Land van Cuijk. Naast het verbeteren van de energieprestatie van de woningen tot een A-label na oplevering, ligt de duurzame winst vooral in het gebruik van circulaire oplossingen tijdens de renovatie. Dit project heeft de nadruk gelegd op demonteerbare onderdelen om zo de herbruikbaarheid van materialen in de toekomst te vergroten. Bovendien is de herkomst van de materialen zorgvuldig gekozen om circulariteit te waarborgen. In totaal levert elke woning een CO2-reductie op die gelijkstaat aan het planten van 240 bomen.

Deze nieuwe aanpak stelt de bouwsector in staat om niet alleen de energie-efficiëntie van woningen te verbeteren, maar ook tijdens de renovatiewerkzaamheden al een significante bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-voetafdruk. Dit bewijst dat Noord-Brabant niet alleen bekend staat om zijn hands-on mentaliteit, maar ook daadwerkelijk in staat is om baanbrekende programma's en projecten te realiseren die de duurzaamheid en circulariteit van sociale woningbouwrenovaties naar een hoger niveau tillen.

Peter Linders

Partner van Kwartiermakers in de Bouw. Programmamanager Innovatiehub Dome-X en lid van team Uptempo van TKI Urban Energy

Lees meer artikelen: